• • ••   e-mail:   plonka1@wp.pl   tel. (085) 715 16 24   18-100 Łapy    Płonka Kościelna   woj. podlaskie  • •   JĘZYK STRONY polska    
 

 

NASZA SZKOŁA

Strona główna
Historia szkoły
Rada Pedagogiczna
Dokumenty szkolne
Sekretariat
Rada Rodziców  Pedagog Szkolny

W OBIEKTYWIE

Aktualności Spacer po szkole
Nasza miejscowość
Galeria  

 

PO LEKCJACH

  Biblioteka
Koło informatyczne
SKS
Chór szkolny
SKC
  SPORT
  Aktualności
Tabela rekordów
Archiwum 
  PROJEKTY
  Szkoła Dobrego Wyboru Uczeń Online
Rozwój przez Kompetencje
Trzymaj Formę
Szkoła bez Przemocy
Warto Być Dobrym

 

 

Licznik odwiedzin na stronie

 
 

   


   


 


 
Ostatnia aktualizacja: 2012-10-27 
 

 

CZYM JEST DYSLEKSJA?

 

v  Dysleksja istnieje odkąd ludzie zaczęli posługiwać się pismem, choć nazwy dla niej szukano dosyć długo. Dzisiaj dysleksja oznacza trudności z czytaniem. Jeśli dołącza do niej robienie błędów ortograficznych (dysortografia), trudności w opanowaniu czytelnego pisania (dysgrafia) i trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) – mówimy o dysleksji rozwojowej. Najczęściej występuje dysleksja z dysortografią.

v  Jeśli opanowanie alfabetu przyszło nam bez trudu, nie zdajemy sobie sprawy, jak trudnym i długotrwałym procesem jest nauka czytania i pisania: angażuje wzrok, słuch, dotyk, ruch i koncentrację. Pisząc wykonujemy ruch, czytając korzystamy ze wzroku. Zgodne współdziałanie tych wszystkich funkcji gwarantuje prawidłowe uczenie się. Kiedy któraś z tych funkcji nie działa prawidłowo – pojawiają się kłopoty. To z tego powodu dzieci dyslektyczne:

-   mylą litery o podobnych kształtach („b” i „d”, „m” i „n”, „t” i „ł”),

-   podobne fonetycznie („b” i „p”, „g” i „k”, „d” i „t”),

-   głoski nosowe („ą” i „ę”),

-   przekręcają całe wyrazy (lokomotywa, literatura),

-   mylą wyrazy podobnie brzmiące (półka i bułka);

 

v  ryzyku dysleksji świadczy także fakt, że dziecko ma problemy z przypominaniem sobie nazw i dlatego wymyśla własne lub zmienia przedrostki w wyrazach. Dzieci z dysleksją mają kłopot z nauką wierszyka, piosenki, nie wyczuwają rytmów i same nie umieją ich tworzyć.

 

v  Dysleksja to nie tylko problemy na lekcjach języka polskiego – słabymi punktami mogą być: arytmetyka i geometria, kolejność zapisywania cyfr, zapisywanie cyfr w lustrzanym odbiciu, problemy w nauce tabliczki mnożenia. Szkolne problemy dyslektyka:

-   j. polski: duża liczba błędów, nieczytelne pismo,

-   j. obcy: trudności w czytaniu i pisaniu,

-   historia: mylenie chronologii,

-   geografia: trudności w czytaniu z mapy,

-   matematyka: mylenie znaków, trudności z geometrią,

-   muzyka: problemy z czytaniem nut i rozróżnianiem dźwięków,

-   WF: trudności z koordynacją ruchów, zachowaniem równowagi;

 

W JAKI SPOSÓB RODZIC MOŻE PRACOWAĆ W DOMU Z DZIECKIEM,

 U KTÓREGO ROZPOZNANO DYSLEKSJĘ?

-   dziecko w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym: rodzice powinni skontaktować się z logopedą, który doradzi, jak rozwijać mowę dziecka,

-   dla dzieci, które mają kłopoty z różnego typu układankami: ćwiczenia, zabawy, zagadki, zabawki edukacyjne, zabawy językowe,

-   Metoda Dobrego Startu (autorstwa Marty Bogdanowicz) – to zabawa, którą można przeprowadzić w domu; wszechstronnie wspomaga rozwój dzieci, zachęca do rysowania, przygotowuje dzieci do nauki czytania i pisania, uczy pisania liter i cyfr,

-   zabawy plastyczne;

 

v  Dysleksja nie jest chorobą – może dotknąć osoby prawidłowo rozwinięte, inteligentne, a nawet z wysokim ilorazem inteligencji.

v  Z dysleksji nigdy się nie wyrasta – uczniowskie problemy trapią dorosłych i wykształconych ludzi przez całe życie. Najbardziej dokuczają problemy z ortografią, czytelnym pismem, płynnym czytaniem, nauką języków obcych, zapamiętywaniem nazwisk, dat i numerów telefonów.

 

v  Słynni dyslektycy to m.in. Leonardo da Vinci,  Leonardo da Vinci,  Thomas Alva Edison,  Whoopi Goldberg, Cher, Maciej Kuroń.

v  Ronald D. Davis w swojej książce „Dar dysleksji” szuka jej pozytywnych stron. Jego zdaniem, to nie przypadek, że są to ludzie o większych możliwościach twórczych od innych. Cechuje ich większa wrażliwość i ciekawość. Nie myślą zdaniami, ale obrazami, a „obraz wart jest tysiąca słów”.

 

 Informacje zaczerpnięto z:

Focus 12/2004, Zagubieni, A. Wierzbicka - Głuska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
UCZNIOWIE

Samorząd Uczniowski
Plan lekcji
Kalendarz
Egzamin gimnazjalny
Podręczniki
Zdjęcia klas
Najlepsi uczniowieAnkieta Intenet

RODZICE

Rada Rodziców
Wywiadówki
Dokumenty szkolne 

PRZEDMIOTY
Informatyka
Fizyka
Matematyka


KALENDARZ

 

PRZYDATNE LINKI
Ministerstwo Edukacji
     Narodowej

 CEN Białystok
 Kuratorium Oświaty
      w Białymstoku
  http://www.interklasa.pl/
 http://www.oeiizk.waw.pl/
http://www.klanza.pl/
http://www.efs.pl/